Di sản      
Di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung
Tuần Giáo là một huyện miền núi thuộc tỉnh Điện Biên, nơi chứa đựng nhiều di sản có giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học như di tích khảo cổ học Thẳm Khương, danh lam thắng cảnh hang động Mùn ...
Công tác bảo tồn di tích tỉnh Điện Biên - Thực trạng và giải pháp
Các công trình thể hiện truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Thẳm Khương - Di chỉ khảo cổ học đầu tiên được phát hiện tại khu vực Tây Bắc
Di tích nhà tù Lai Châu
  Hiện vật tiêu biểu