Tin tức      
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đào tạo, bồi dưỡng thuyết minh viên giai đoạn 1


Qua đợt kiểm tra, đánh giá, Ban lãnh đạo Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã lựa chọn được 15 đồng chí có khả năng, tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn và sẽ đưa vào phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào năm 2014. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện, học hỏi của mỗi cá nhân và sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban lãnh đạo đơn vị xác định công tác thuyết minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Dự kiến việc tập huấn, bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá chất lượng thuyết minh viên trong toàn đơn vị giai đoạn hai sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2013.

Cũng nằm trong chương trình kế hoạch hoạt động năm 2013, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưng tập lực lượng trong toàn ngành văn hóa và lực lượng tình nguyện viên là sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác thuyết minh viên, kịp thời phục vụ lượng khách tham quan đông đảo sẽ đến với Điện Biên trong năm 2014. Cuối năm 2013 sẽ kết thúc việc tập huấn, bồi dưỡng và tuyển chọn lực lượng này hỗ trợ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong công tác thuyết minh về chiến dịch Điện Biên Phủ và các điểm di tích.

Hồng Nhung

[ ]

Tin liên quan