Kiểm kê bảo quản      
Tổng kiểm kê kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên

         Kho cơ sở Bảo tàng tỉnh Điện Biên hiện đang lưu giữ hơn 4.000 hiện vật. Hiện nay toàn bộ số hiện vật đã được cán bộ kiểm kê – bảo quản phân loại theo từng chất liệu hiện vật với 7 chất liệu chính là hiện vật mây tre, giấy, vải, kim loại, đá, gốm sứ và chất liệu khác và được đánh số hiệu bảo tàng.      

          Hiện vật được lưu giữ tại bảo tàng gồm các hiện vật phản ánh đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các dân tộc tỉnh Điện Biên, các hiện vật khảo cổ học, hiện vật lịch sử, trong số đó có nhiều hiện vật, cổ vật quý như trống đồng, đồ gốm sứ cổ, tiền cổ, sách cổ... Đây là những hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử cần được lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị. Để có thể lưu giữ lâu dài hiện vật trước hết cán bộ kho cần làm tốt công tác kiểm kê hiện vật. Các hiện vật lưu giữ trong kho không tránh khỏi những tác động của môi trường, vi khuẩn, nấm mốc gây ảnh hư hỏng hiện vật, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, kho lưu giữ hiện vật bảo tàng đang được lưu giữ tạm tại kho lòng hồ thủy điện Sơn La, diện tích chật hẹp, trang thiết bị bảo quản còn thiếu vì vậy công tác tổng kiểm kê hiện vật là rất quan trọng nhằm đánh giá tình trạng hiện vật.

          Từ tháng 12 năm 2017 đến nay thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bộ phận Kiểm kê – bảo quản Bảo tàng tỉnh đã tiến hành tổng kiểm kê toàn bộ hiện vật tại kho cơ sơ  nhằm nâng cao chất lượng, chuẩn hóa hệ thống thông tin khoa học hiện vật, đảm bảo đúng nguyên tắc cơ bản công tác kiểm kê hiện vật.

          Quá trình thực hiện dựa trên cơ sở các hiện vật có trong kho, các thông tin về hiện vật được ghi chép trên hồ sơ hiện vật gồm bản ghi chép nội dung hiện vật, hộ chiếu hiện vật, ảnh chụp hiện vật… cán bộ kiểm kê tiến hành đo đạc, đối chiếu với nội dung ghi chép trên hồ sơ hiện vật để xác định lại kích thước, trọng lượng và nội dung hiện vật. Những hiện vật chưa chính xác về kích thước cũng như không rõ nội dung lý lịch sẽ được bổ sung và xác minh.

          Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở và lãnh đạo đơn vị đến nay công tác tổng kiểm kê toàn bộ hiện vật kho cơ sở bảo tàng đã hoàn tất. Sau khi tổng kiểm kê, Bảo tàng sẽ tiến hành hoàn tất các sổ sách, bổ sung thông tin hiện vật, bổ sung các bài nghiên cứu hiện vật, cài đặt phần mềm quản lý hiện vật tạo thuận lợi cho việc truy cập, tìm kiếm hiện vật.

 

                                                                                                              Tin, ảnh: Nguyễn Hà

                                                                                                                   Bảo tàng tỉnh


[ ]

Tin liên quan