Trưng bày      
Trưng bày triển lãm “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – 10 năm xây dựng và phát triển”

Ngày 4 tháng 5 vừa qua, nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (5/5/2008 – 5/5/2018) tại sảnh Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Bảo tàng tỉnh Điện Biên thực hiện triển lãm: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – 10 năm xây dựng và phát triển”. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh về hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, công tác Đảng và đoàn thể, cũng như đóng góp của ngành và định hướng  phát triển của ngành trong giai đoạn tiếp theo.

Triển lãm gồm 6 phần:

Phần 1: Chân dung và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phần 2: Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và của tỉnh Điện Biên.

Phần 3: Thành tích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phần 4: Các phòng tham mưu thuộc khối quản lý nhà nước.

Phần 5: Hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phần 6: Các hoạt động Đảng và đoàn thể.

Triển lãm khẳng định 10 năm qua đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực của tập thể ngành. Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các hoạt động có nhiều khởi sắc, được Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các cấp các ngành, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, đóng góp ngày càng sâu sắc, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng chung của tỉnh Điện Biên. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Tin: Mùa Thị Dung

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bảo tàng tỉnh


[ ]

Tin liên quan
Triển lãm chuyên đề:" Ấn tượng Điện Biên"
Bế mạc triển lãm " “Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại lễ hội Hoa Ban 2018
Triển lãm "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban 2018
Hiện vật tiêu biểu 9
Hiện vật tiêu biểu 8
Hiện vật tiêu biểu 7
Hiện vật tiêu biểu 6
Hiện vật tiêu biểu 5
Hiện vật tiêu biểu 4
Hiện vật tiêu biểu 3