Trưng bày      
Bảo tàng tỉnh Điện Biên xây dựng nội dung triển lãm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019 đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Được sự chi đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Điện Biên tiến hành xây dựng nội dung triển lãm chuyên đề “Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang” bao gồm lập kế hoạch triển lãm và đề cương trưng bày.

Đề cương trưng bày triển lãm bao gồm 4 nội dung chính: giới thiệu chân dung các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ lịch sử; Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên; Những hình ảnh của tỉnh Điện Biên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sự nghiệp đổi mới của tỉnh Điện Biên trong thời kỳ xây dựng đổi mới và phát triển.

Sau khi đề cương trưng bày hoàn thành, Bảo tàng tỉnh lập tờ trình đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cung cấp ảnh tư liệu phục vụ triển lãm. Tiếp đó viên chức phòng trưng bày – Tuyên truyền sẽ lựa chọn những hình ảnh đặc sắc, phù hợp với nội dung đồng thời xây dựng maket trưng bày tổng thể, maket đai trưng bày, lập danh mục ảnh, xây dựng thuyết minh trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

Triển lãm chuyên đề "Điện Biên – Những chặng đường vẻ vang" nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về  lịch sử, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới. Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 07/5/2019 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Tin: Phạm Giang

 

Bảo tàng tỉnh


[ ]

Tin liên quan
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu hang động Pê Răng KY xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
Trưng bày triển lãm “giới thiệu và trải nghiệm nghề dệt, thêu hoa văn trên trang phục của các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019
Triển lãm “Dấu ấn Điện Biên Phủ và văn hóa du lịch Tây Bắc
Trưng bày triển lãm “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – 10 năm xây dựng và phát triển”
Triển lãm chuyên đề:" Ấn tượng Điện Biên"
Bế mạc triển lãm " “Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại lễ hội Hoa Ban 2018
Triển lãm "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban 2018
Hiện vật tiêu biểu 9
Hiện vật tiêu biểu 8
Hiện vật tiêu biểu 7