Chuyên đề      
Triển lãm ảnh: "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang"

 

          Nhằm thiết thực chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), trong hai ngày 05/5/2019 - 06/5/2019 tại sảnh tầng 2 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao và từ ngày 08/5/2019 đến 31/5/2019 tại tầng trệt nhà Trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh Điện Biên thực hiện triển lãm ảnh "Điện Biên - Những chặng đườn vẻ vang".

          Triển lãm gồm 150 bức ảnh với 4 nội dung:

         Phần 1: Chân dung lãnh đạo tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ lịch sử. Giới thiệu hình ảnh chân dung của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ lịch sử.

        Phần 2: Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với tỉnh Điện Biên. Gồm những hình ảnh thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

        Phần 3: Điện Biên thời kỳ kháng chiến. Giới thiệu những hình ảnh thể hiện chủ trương, kế hoạch của ta, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và những thành tích của tỉnh đạt được trong cuộc đấu tranh chống phá hoại miền Bắc và sự chi viện cho miền nam đấu tranh thống nhất đất nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

          Phần 4: Điện Biên thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển. Gồm những hình ảnh thể hiện những thành tích của tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

           Gắn liền với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019, triển lãm có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về  lịch sử, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII./.

 

                Tin: Bùi Hảo


[ ]

Tin liên quan
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu Lễ Bun Huột Nặm của dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên