Trưng bày      
Bảo tàng tỉnh thực hiện thành công triển lãm ảnh chuyên đề "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang" kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

             Trong thời gian từ ngày 02 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại tầng 1 của Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thực hiện thành công triển lãm ảnh chuyên đề "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang" chào mừng 65 năm Chiến thắng Đện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

          Triển lãm gồm 150 bức ảnh với 3 nội dung:

              - Phần 1: Một số hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với tỉnh Điện Biên. Gồm những hình ảnh thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

             - Phần 2: Điện Biên trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Giới thiệu những hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và những hình ảnh của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên (trước đây là tỉnh Lai Châu) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đấu tranh thống nhất đất nước.

            - Phần 3: Điện Biên thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển. Gồm những hình ảnh thể hiện những thành tích của tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

             Gắn liền với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019, triển lãm có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về  lịch sử, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Triển lãm đã thu hút được hơn 48000 khách đến tham quan./.

Du khách đến tham quan triển lãm

                                                                                          Tin; ảnh: Bùi Hảo - Bảo tàng tỉnh


[ ]

Tin liên quan
Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
Bảo tàng tỉnh Điện Biên xây dựng nội dung triển lãm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu hang động Pê Răng KY xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
Trưng bày triển lãm “giới thiệu và trải nghiệm nghề dệt, thêu hoa văn trên trang phục của các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019
Triển lãm “Dấu ấn Điện Biên Phủ và văn hóa du lịch Tây Bắc
Trưng bày triển lãm “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – 10 năm xây dựng và phát triển”
Triển lãm chuyên đề:" Ấn tượng Điện Biên"
Bế mạc triển lãm " “Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại lễ hội Hoa Ban 2018
Triển lãm "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban 2018
Hiện vật tiêu biểu 9