Kiểm kê bảo quản      
Hiện vật Liễn men ngọc trong kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên

         Thực hiện theo kế hoạch hoạt động hằng năm về công tác Nghiên cứu, sưu tầm hiện vật bổ sung vào kho cơ sở để phục vụ cho công tác Nghiên cứu, Trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên. Trong năm 2018, cán bộ phòng Nghiên cứu sưu tầm đã bàn giao cho bộ phân Kiểm kê - Bảo quản một số hiện vật gốm sứ trong đó đáng chú ý nhất là hiện vật Liễn men ngọc được xác định niên đại vào khoảng thế kỷ XIII.

        Liễn men ngọc gồm có 2 phần: phần nắp và phần thân. Nắp tán khum, vành miệng có gờ chéo, núm hình chóp nhọn, chân núm tạo băng hình cánh sen 10 cánh, trong đó có một cánh to xen lẫn một cánh nhỏ, bên ngoài phủ men ngọc xám, bên trong để mộc và không tráng men. Thân giống hình quả dưa, chia làm 6 múi nổi. Miệng liễn dày, vành miệng vát ra ngoài, giữa miệng và thân có đường lõm lòng máng, trên vai tạo băng cánh sen nổi (20 cánh) cứ một cánh to xen lẫn một cánh nhỏ, băng khắc chìm, giữa thân và vai ngăn cách bởi băng cánh cúc in ấn nổi (18 bông hoa), 6 tai ngang kép, dẹt. Mặt ngoài của tai có 2 khắc chìm, bên ngoài của liễn phủ lớp men ngọc màu xám giống màu của nắp.

Hiện vật Liễn men ngọc

 

            Đây chính là sản phẩm được lưu hành rộng khắp đất nước, đáp ứng nhu cầu đời sống hàng ngày của các tầng lớp, từ cung đình đến bình dân vào khoảng thế kỷ XIII. Những đồ gốm này cũng thể hiện một trình độ cao tiêu biểu về kỹ thuật cũng như chất lượng mỹ thuật trong khâu tạo hình và trang trí của nghề gốm ở nước ta vào thời điểm đó. Ngày 18 tháng 6 năm 2019 hiện vật Liễn men ngọc được bàn giao vào kho hiện vật Bảo tàng tỉnh Điện Biên lưu giữ và phát huy giá trị. 

Hiện vật Liễn men ngọc

 

                                                                                            Tin: Lê Thanh – Bảo tàng tỉnh

      

 


[ ]

Tin liên quan
Bảo quản trị liệu đối với hiện vật chất liệu giấy kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên.
Bảo quản trị liệu đối với hiện vật chất liệu gỗ, mây tre đan tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên.
Tổng kiểm kê kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên