Tin tức      
Giao lưu văn nghệ - Kỷ niệm 15 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Tại buổi giao lưu có 12 tiết mục ca, múa, độc tấu sáo, hát dân ca Thái, độc tấu khèn bè dân tộc Lào… của các nghệ nhân và cán bộ, viên chức đến từ các đơn vị: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm văn hóa, đã mang đến không khí phấn khởi, tự hào đồng thời  tôn vinh nét đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật dấn gian các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, phần thuyết trình di sản “Điện Biên Phủ - tinh hoa văn hóa Việt Nam” và phần giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể “Tết cổ truyền Nào Pê Chầu của dân tộc Mông” đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy các giá trị của Di sản.

Ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23 - 11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quyết định của Thủ tuớng Chính phủ xác định 5 yêu cầu của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Đại biểu tham dự chương trình

Tết mục của đơn vị Bảo tàng tỉnh

Tiêt mục của đơn vị Bảo tàng chiến thắng Điện Biên phủ

Tiết mục của đơn vị Trung tâm văn hóa tỉnh.

 

                                                                                                                 Tin; ảnh: Bao tàng tỉnh


[ ]

Tin liên quan
Công tác xếp hạng di tích năm 2019
Bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019
Triển lãm "Bản sắc văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên" trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Thái
Công tác chuẩn bị trưng bày triển lãm Chuyên đề: "Bản sắc văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên"
Chương trình Trung thu "Đêm hội trăng rằm 2019"
Tỉnh Điện Biên triển khai công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030
Đại hội Đoàn thanh niên Chi đoàn Bảo tàng tỉnh Điện Biên
Công tác chuẩn bị triển lãm Chuyên đề: "Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp"
Tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019
Bảo tàng tỉnh Điện Biên tổ chức trương trình "Quốc tế thiếu nhi 1-6"