Trưng bày      
Triển lãm ảnh chào mừng chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên

Triển lãm với 162 bức ảnh tư liệu với các nội dung thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và những thành tựu trong công tác dân tộc cũng như những gương điển hình tiên tiến trong công tác dân tộc của tỉnh Điện Biên trong những năm qua.

Triển lãm ảnh “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đoàn kết chung tay xây dựng quê hương” khẳng định tình cảm của Bác Hồ - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Thông qua triển lãm nhằm đánh giá cao sự nỗ lực, quan tâm của Đảng,  Nhà nước và của tỉnh Điện Biên đến đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng như nhằm tôn vinh biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã có đóng góp to lớn trong vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. 

Triển lãm đã thu hút 500 lượt khách tham quan. Triển lãm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua lao động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá cho xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, xây dựng và phát triển đất nước đúng với tinh thần lời dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công; đại thành công”.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            Tin: Pham Giang


[ ]

Tin liên quan
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu di tích Kiến trúc - Nghệ thuật tháp Chiềng Sơ
Triển lãm ảnh chuyên đề “Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp”
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu di tích Cách mạng cấp quốc gia - hang Mường tỉnh
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên
Bảo tàng tỉnh thực hiện thành công triển lãm ảnh chuyên đề "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang" kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
Bảo tàng tỉnh Điện Biên xây dựng nội dung triển lãm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu hang động Pê Răng KY xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
Trưng bày triển lãm “giới thiệu và trải nghiệm nghề dệt, thêu hoa văn trên trang phục của các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019
Triển lãm “Dấu ấn Điện Biên Phủ và văn hóa du lịch Tây Bắc