Chi tiết văn bản      
Số văn bản 26/2012
Ký hiệu văn bản /QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2012
Ngày có hiệu lực 24/11/2012
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Giàng Thị Hoa
Trích yếu Về việc ban hành Quy định cụ thể các chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Chương trình
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm