Chi tiết văn bản      
Số văn bản 23/2012
Ký hiệu văn bản /CT-UBND
Ngày ban hành 17/9/2013
Ngày có hiệu lực 18/9/2013
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Giàng Thị Hoa
Trích yếu BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI LUẬT
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Chương trình
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm