Chi tiết văn bản      
Số văn bản 24/2012
Ký hiệu văn bản 09//CT-UBND
Ngày ban hành 17/9/2013
Ngày có hiệu lực 18/9/2013
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Xuân Kôi
Trích yếu Về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Chương trình
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm