Chuyên đề      
Giới thiệu trang phục dân tộc Khơ Mú tỉnh Điện Biên
Dân tộc Khơ Mú tại tỉnh Điện Biên được phân bố rải rác ở tất cả các huyện trong tỉnh, nhưng tập trung đông nhất ở các huyện như Tuần Giáo, Huyện Điện Biên, huyện Mường Ẳng, huyện Điện Biên Đông. Người Khơ Mú không dệt vải, trang phục của họ sử dụng hàng ngày được làm từ vải mua lại của người Thái, nên trang phục của dân tộc Khơ Mú có nhiều nét tương đồng với dân tộc Thái, tuy nhiên họ cũng có những cách khâu, may, trang trí khác biệt. Dưới đây là một số nét về trang phục của đồng bào dân tộc Khơ Mú tỉnh Điện Biên.
Triển lãm ảnh: "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang"
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu Lễ Bun Huột Nặm của dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên